Banská Štiavnica – fotoreport

Banská Štiavnica je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku. V decembri roku 1993 sa Banskej Štiavnici dostalo najvyššieho medzinárodného uznania, keď bolo historické jadro mesta spolu s technickými pamiatkami v okolí zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

FOTOREPORT TU:

http://www.eurohouse.sk/wp-content/plugins/wp-post-to-pdf/asset/images/pdf.png