O nás

Spoločnosť eurohouse.sk s.r.o. – PONÚKA KOMPLEXNÉ SLUŽBY

 • vyhľadávanie nehnuteľností vhodných na podnikanie
 • sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
 • zhodnocovanie nehnuteľností
 • marketingový, organizačný a právny servis
 • investičnú činnos
 • projekčnú a inžiniersku činnos
 • vypracovanie znaleckých posudkov
 • dobrovoľné dražby
 • zabezpečenie hypotekárneho úveru
 • poistenie nehnuteľností
 • architektonické poradenstvo
 • návrh a poradenstvo pri zariadení interiérov
 • a iné činnosti v oblasti nehnuteľností

Predmetom činnosti našej spoločnosti je sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností a zabezpečenie súvisiaceho servisu, predovšetkým v oblasti marketingu či v organizačnej a právnej oblasti. Spoločnos takisto ponúka svoje služby na poli vyhľadávania a zhodnocovania najvhodnejšej nehnuteľností pre daný zámer, ako aj pri samotnom realizovaní výstavby. Okrem individuálneho predaja nehnuteľností sa venuje aj zastrešovaniu väčších projektov, napr.: predaju stavebných pozemkov novovzniknutých areálov rodinných domov, pozemkov na podnikateľské účely ,či príprave výstavby polyfunkčných areálov a supermarketov. ťažiskovou činnosťou spoločnosti je aj vyhľadávanie nových lokalít pre konkrétne investičné zámery svojich klientov.

Zhodnocujeme nehnuteľnosti, a to kúpou a po spracovaní štúdií budúceho využitia, zhodnotení technického stavu a prispôsobení potrieb trhu ich následným predajom.

eurohouse.sk dopĺňa služby v oblasti nehnuteľností o projekčnú a inžiniersku činnosť. Zabezpečuje najmä projektovanie pozemných stavieb od architektonickej štúdie, cez zadanie až po realizačný projekt, ako aj návrh interiérov, ale aj vybavovanie potrebných povolení na realizáciu stavby, t.j. územného rozhodnutia, stavebného povolenia, ako aj kolaudačného rozhodnutia.Zabezpečujeme geodetické práce a vypracujeme znalecké posudky.

eurohouse.sk Vám vyhľadá realitný objekt podľa Vašich predstáv: bývanie, podnájom, kúpa. Pozemky, domy, byty, rekreačné chaty, hotely, rekreačné strediská, kúpele, lesy, lúky… Zabezpečíme štúdiu a garanciu projekt

http://www.eurohouse.sk/wp-content/plugins/wp-post-to-pdf/asset/images/pdf.png