Chorvátsky Grob Archive

 • Poloha a stručná charakteristika územia Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území obce Chorvátsky Grob, ktorá je súčasťou Bratislavského kraja. Kataster obce Chorvátsky Grob bezprostredne susedí s územím hlavného mesta...

  OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II.

  Poloha a stručná charakteristika územia Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území obce Chorvátsky Grob, ktorá je súčasťou Bratislavského kraja. Kataster obce Chorvátsky Grob bezprostredne susedí s územím hlavného mesta...

  Continue Reading...

 • ÚZEMNOPLÁNOVACIA  DOKUMENTÁCIA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE CHORVÁTSKY GROB z roku 2001 v znení neskorších zmien a doplnkov ZMENY A DOPLNKY č. 1/2006 Obstarávateľ Obec Chorvátsky Grob Spracovateľ: BLAU, s.r.o. Dátum spracovania...

  Územný plán Chorvátsky Grob – textová časť

  ÚZEMNOPLÁNOVACIA  DOKUMENTÁCIA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE CHORVÁTSKY GROB z roku 2001 v znení neskorších zmien a doplnkov ZMENY A DOPLNKY č. 1/2006 Obstarávateľ Obec Chorvátsky Grob Spracovateľ: BLAU, s.r.o. Dátum spracovania...

  Continue Reading...