čierna voda Archive

 • Poloha a stručná charakteristika územia Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území obce Chorvátsky Grob, ktorá je súčasťou Bratislavského kraja. Kataster obce Chorvátsky Grob bezprostredne susedí s územím hlavného mesta...

  OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II.

  Poloha a stručná charakteristika územia Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území obce Chorvátsky Grob, ktorá je súčasťou Bratislavského kraja. Kataster obce Chorvátsky Grob bezprostredne susedí s územím hlavného mesta...

  Continue Reading...

 • Architektonické riešenie územia v pracovnej verzii Bližšie info na tel. 0915868660, 0910968660, www.eurohouse.sk obrázok na stiahnutie-tu kliknúť 1. NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA 1.1 Návrh riešenia dopravy Z...

  Pracovná verzia projekt Suché miesto II

  Architektonické riešenie územia v pracovnej verzii Bližšie info na tel. 0915868660, 0910968660, www.eurohouse.sk obrázok na stiahnutie-tu kliknúť 1. NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA 1.1 Návrh riešenia dopravy Z...

  Continue Reading...

 • ÚZEMNOPLÁNOVACIA  DOKUMENTÁCIA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE CHORVÁTSKY GROB z roku 2001 v znení neskorších zmien a doplnkov ZMENY A DOPLNKY č. 1/2006 Obstarávateľ Obec Chorvátsky Grob Spracovateľ: BLAU, s.r.o. Dátum spracovania...

  Územný plán Chorvátsky Grob – textová časť

  ÚZEMNOPLÁNOVACIA  DOKUMENTÁCIA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE CHORVÁTSKY GROB z roku 2001 v znení neskorších zmien a doplnkov ZMENY A DOPLNKY č. 1/2006 Obstarávateľ Obec Chorvátsky Grob Spracovateľ: BLAU, s.r.o. Dátum spracovania...

  Continue Reading...