projekt Archive

  • Architektonické riešenie územia v pracovnej verzii Bližšie info na tel. 0915868660, 0910968660, www.eurohouse.sk obrázok na stiahnutie-tu kliknúť 1. NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA 1.1 Návrh riešenia dopravy Z...

    Pracovná verzia projekt Suché miesto II

    Architektonické riešenie územia v pracovnej verzii Bližšie info na tel. 0915868660, 0910968660, www.eurohouse.sk obrázok na stiahnutie-tu kliknúť 1. NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA 1.1 Návrh riešenia dopravy Z...

    Continue Reading...